Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności Selectcamp


W Selectcamp szanujemy Twoją prywatność i ściśle przestrzegamy zasad prywatności, które nakłada na nas prawo. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności poinformujemy Cię o sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi („danymi osobowymi”), które gromadzimy od Ciebie, oraz o prawach, które możesz wykonywać w tych ramach.


1. Strona odpowiedzialna i inspektor ochrony danych

Za gromadzenie danych osobowych odpowiada szwajcarska spółka Vacanceselect International AG z siedzibą w Genewie w Szwajcarii przy (1205) Rue Jean-Gabriel-Eynard 8.

Ta firma wyznaczyła prywatną firmę Vacanceselect Europe BV, z siedzibą w Alkmaar, jako przedstawiciela w kwestiach związanych z prywatnością, z którą została powołana inspektor ochrony danych.

Nazwisko i dane kontaktowe inspektora ds. Ochrony danych osobowych to:

Możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: privacy@Vacanceselect.com lub pocztą: Vacanceselect Europe B.V.,Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC, Alkmaar, Holandia.

Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się gromadzeniu Twoich danych osobowych. Możesz to wskazać na piśmie i przesłać do inspektora ochrony danych.

2. Cele

Gromadzimy Twoje dane osobowe w jednym lub więcej z następujących celów:

a) Realizacja umowy o podróż.

b) Płatność.

c) Wysyłanie naszego biuletynu i korespondencji bezpośredniej.

d) Utworzenie Twojego konta.

e) Komunikacja przez telefon, e-mail lub czat, nawet za pośrednictwem mediów społecznościowych, w celu świadczenia naszych usług.

f) Aby informować o zmianach w naszych usługach i produktach.

g) Badania i analizy w celu ulepszenia naszych usług i produktów.

h) Promowanie zawarcia umowy najmu.

i) Analiza twoich zachowań podczas surfowania na zarządzanych przez nas stronach internetowych w celu ulepszenia naszych stron internetowych i dostosowania zakresu usług i produktów do twoich preferencji.

j) Wykonanie działań, takich jak konkurs lub quiz, w celu wygenerowania ruchu na zarządzanych przez nas stronach internetowych.

3  Informacje podstawowe 

Gromadzenie danych osobowych zawsze obejmuje jedną z następujących podstaw prawnych:

A. Wdrożenie umowy podróży, którą mamy z tobą.

B. Twoja zgoda.

C. Promowanie uzasadnionego interesu, mianowicie direct mail.


4. Odbiorcy

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym stronom:

a) Operatorzy i zarządcy powiązanych nieruchomości wakacyjnych, w których będą Państwo nocować podczas zarezerwowanego urlopu.

b) Firmy, które analizują twoje dane w naszym zleceniu w celach marketingowych.

c) Firmy przechowujące Twoje dane (wyłącznie) w naszym zamówieniu.

d) Ministerstwa i służby ratownicze w przypadku katastrof.

e) Facebook dla ukierunkowanych kampanii reklamowych.

5. Okresy przechowywania

Nigdy nie przechowujemy twoich danych dłużej niż jest to konieczne do celu, w jakim są gromadzone. Twoje dane zostaną zniszczone po tym okresie. Osoby trzecie, które mogą otrzymywać od nas informacje po upływie tego okresu lub, jeśli wcześniej, po zakończeniu ich usług, zwracają lub niszczą Twoje dane osobowe.


6. Twoje prawa

Zgodnie z prawem w niektórych przypadkach masz prawo do:

I. Dostęp do wszystkich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie i aby otrzymać kopię tych danych.

II. Popraw i uzupełnij swoje dane, aby można było poprawić błędy lub nieścisłości.

III. Wyczyszczenie danych osobowych lub tymczasowe zawieszenie ich przetwarzania.

IV. Odbieranie w formie u strukturyzowanej pliku cyfrowego wszystkich danych osobowych, które od Ciebie zgromadziliśmy, abyś mógł przenieść swoje dane na inną stronę.

V. Wycofanie uprzednio udzielonego zezwolenia na przetwarzanie danych.

VI. Złożenie skargi do nadzorczego organu ds. Prywatności, jeśli uważasz, że naruszono Twoje prawa.

Możesz przesłać powyższe wnioski na piśmie do naszego inspektora ochrony danych.


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy automatycznie przewidywać, które mówią coś o twoich osobistych preferencjach i zainteresowaniach. W ten sposób możemy tworzyć oferty, które dobrze pasują do Twojej osobistej sytuacji i preferencji. Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do tego z jakiegokolwiek powodu, daj nam znać.


8. Bezpieczeństwo

Twoje dane osobowe są u nas w dobrych rękach. Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa, które są niezbędne, aby w jak największym stopniu zapobiec naruszeniu twoich danych. Jeśli korzystamy z usług stron trzecich, zawieramy z nimi osobną umowę, w której strona trzecia musi zagwarantować odpowiednie i podejmowane są środki organizacyjne w celu ochrony twoich danych.


9. Pliki cookie

Pliki cookie są wykorzystywane na obsługiwanych przez nas stronach internetowych. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas wizyty na stronie i które zbierają informacje o twoim zachowaniu. Twoje prawa dotyczące plików cookie są zawarte w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie.


10. Wejście w życie

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 25 maja 2018 r.