CookiesJesteś aktualnie połączony(-a) ze stroną służącą do rezerwacji pobytów na kempingach spółki VACANCESELECT INTERNATIONAL AG.

Spółka VACANCESELECT INTERNATIONAL AG i szerzej Grupa Vacanceselect zobowiązuje się do zapewnienia możliwie jak najlepszej ochrony danych osobowych oraz do przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z przepisami prawnymi zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony danych osobowych oraz plików cookie, a także ze szczegółowymi warunkami zawartymi na niniejszej stronie, które określają zasady korzystania z niej.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją całości warunków użytkowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Ochrona danych osobowych (dalej nazywanych „Danymi osobowymi”) stanowi jedno z naszych głównych zadań i zobowiązań wobec Użytkownika.

Niniejsza polityka prywatności reguluje przetwarzanie danych dostarczanych lub zbieranych na stronach, na których jest publikowana, oraz opisuje sposób, w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, przetwarzamy i ujawniamy informacje dotyczące Użytkownika, a także wskazuje prawa, jakimi dysponuje Użytkownik względem tych danych.

Przestrzegamy polityki prywatności w sposób zgodny z przepisami lokalnymi obowiązującymi w miejscach, w których prowadzimy działalność.

Należy mieć na uwadze, że kiedy Użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe za pośrednictwem zewnętrznej strony lub platformy, dane te mogą być gromadzone oddzielnie przez taką stronę lub platformę.


Kim jest administrator danych osobowych?

Należymy do grupy Vacanceselect, posiadającej pewną liczbę spółek zależnych, spośród których spółka VACANCESELECT INTERNATIONAL AG pełni rolę administratora danych osobowych w zakresie Danych osobowych Użytkowników dla wszystkich stron służących do rezerwacji pobytów na kempingach SELECTCAMP.

Gdy w niniejszej polityce występują wyrażenia „My”, „Nasz” lub „Nasze”, odnoszą się one do spółki VACANCESELECT INTERNATIONAL AG, spółki prawa szwajcarskiego, zarejestrowanej w Izbie Handlowej w Genewie pod numerem 0202/2011 CH-660-3442011-8, której siedziba znajduje się pod adresem Rue du Tir-au-Canon, Carouge/Genewa (1227), Szwajcaria.

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG jest administratorem danych osobowych i zarządza wszelkimi gromadzonymi informacjami przy zachowaniu najwyższej poufności.

Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności europejskim Rozporządzeniem nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „RODO”).Jakie rodzaje danych osobowych są przez nas gromadzone?

W celu zapewnienia optymalnego użytkowania naszej strony gromadzimy dane osobowe wymienione poniżej. Gwiazdką będą oznaczone w momencie gromadzenia te dane, których podanie jest konieczne w celu zapewnienia możliwości świadczenia usługi.

Jakie dane?

Gromadzimy i przetwarzamy w szczególności takie dane jak: tytuł, jakim zwracamy się do Użytkownika, jego nazwisko, imię, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, zabezpieczone/zaszyfrowane hasło, adres pocztowy, sposoby płatności, adres IP, dane dotyczące połączeń i nawigacji, historia zamówień, preferencje i zainteresowania, odwiedzone podstrony z kempingami i pobytami, zdarzenia, reklamacje i dane lokalizacyjne.

Przy jakich okazjach?

 • Tworzenie Strefy Osobistej na naszej stronie internetowej,
 • Rezerwacja pobytu dokonana na naszej stronie internetowej (zarządzanie płatnościami, kosztami i opłatami; ściąganie i odzyskiwanie należności),
 • Przeglądanie naszych stron, produktów i produktów oznaczonych jako ulubione,
 • Udział w konkursach,
 • Pisanie komentarzy,
 • Zarządzanie naszymi relacjami z Użytkownikiem (informowanie o zmianach naszych warunków lub naszej polityki prywatności; proszenie o pozostawienie opinii lub udział w ankiecie),
 • Zapisanie się do newslettera,
 • Prośba o wysyłanie e-maili z informacjami o promocjach,
 • Przekazywanie danych przez podmioty trzecie lub na ich rzecz (biura podróży, rady zakładowe, niektórzy partnerzy itp.),
 • Przeglądanie naszych reklam,
 • Kontakt z obsługą klienta,
 • Korzystanie z niektórych logów serwera.Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych?

Podczas korzystania z naszej strony internetowej Użytkownik musi powierzyć nam informacje go dotyczące. Gromadzone są wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji celów określonych poniżej.

Uzasadniony interes : VACANCESELECT INTERNATIONAL AG ma interes handlowy w przetwarzaniu danych Użytkownika, usprawiedliwiony i nienaruszający jego prywatności.

 • Przenoszenie danych osobowych między spółkami Grupy Vacanceselect (kontrola dokumentacji, CRM);

Podstawa prawna : Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest wymagane przepisami prawa.

 • Przechowanie danych dotyczących karty płatniczej przy jednorazowej płatności: płatności realizowane na naszej stronie internetowej są zabezpieczone certyfikatem SSL (Secure Socket Layer) oraz systemem 3Dsecure.
 • Nie gromadzimy całości tych danych, a jedynie identyfikator płatności oraz 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry karty, co umożliwia Użytkownikowi rozpoznanie karty służącej do realizacji płatności.

Podstawa umowna : Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, na którą Użytkownik wyraził zgodę.

 • Korzystanie ze Strefy Osobistej : Gromadzone dane umożliwiają nam personalizację funkcji i zawartości tej strefy.
 • Zarządzanie pobytami i rezerwacjami : Dane Użytkownika są nam niezbędne do zarządzania rezerwacjami, nadzorem nad relacją z klientem, zarządzania reklamacjami, odzyskiwania ewentualnych niezapłaconych kwot itp.
 • Personalizacja naszych usług i wysyłanych wiadomości (e-maile, polecane produkty): Informacje osobiste Użytkownika umożliwiają nam personalizację usług, które mogą go zainteresować, a także wysyłanych wiadomości. W ten sposób możemy w zależności od upodobań Użytkownika wysyłać mu wiadomości promocyjne oraz reklamowe informacje handlowe, które mogą go zainteresować. Takie e-maile są związane z rezerwacją pobytu z jednym z naszych obiektów.
 • Konkursy : Informacje dotyczące Użytkownika są konieczne do uczestnictwa w konkursie oraz, w stosownych przypadkach, do transportu przesyłki.
 • E-maile serwisowe : E-maile serwisowe umożliwiają nam zapewnienie obsługi próśb od Użytkowników, ich rezerwacji i realizacji umowy (potwierdzenie rezerwacji, informacje o pobycie itp.). Te e-maile są niezbędne do poprawnego wykonania rezerwacji i usług wybranych przez Użytkownika. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa. Otrzymywanie tych informacji nie jest związane z wyrażonym wyborem dotyczącym otrzymywania newslettera i ofert handlowych.

Zgoda Użytkownika : Użytkownik pozwala na przetwarzanie danych osobowych poprzez udzielenie wyraźnej zgody (zaznaczenie pola, kliknięcie itp.). Istnieje możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

 • Newslettery : W związku z utworzeniem Strefy Osobistej lub dokonaniem rezerwacji Użytkownik może otrzymywać informacje na temat kierunków podróży na podstawie zgody wyrażonej za pośrednictwem naszej strony, dzięki czemu będzie on informowany o aktualnościach dotyczących kempingów i naszych partnerów. Przystąpienie do newslettera pozwoli nam na wysyłanie Użytkownikowi przypomnień na temat całości ofert i usług, a także różnych wydarzeń dotyczących naszych kempingów. Informujemy ponadto o możliwości wypisania się z newslettera w dowolnej chwili poprzez kliknięcie przeznaczonego do tego odnośnika.
 • Przesyłki pocztowe : O ile nie wyrażono stosownego sprzeciwu, Użytkownik może otrzymywać pocztą oferty i informacje wysyłane przez spółki grupy Vacanceselect i jej partnerów handlowych.
 • Rozmowy telefoniczne : Na podstawie wyrażonej zgody możemy rejestrować rozmowy telefoniczne, które Użytkownik przeprowadził z naszym personelem, w celach szkoleniowych i związanych z usprawnieniem naszej obsługi.


Jaki jest okres przechowywania danych?

Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane i przechowywane przez nasze działy wewnętrzne w celach zarządzania administracyjnego i handlowego przez określony czas, zależny od celów, dla jakich dane te są zbierane i przetwarzane. Są one następnie archiwizowane przez dodatkowy okres przy zachowaniu ograniczonego do nich dostępu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a następnie usuwane.

Zalecenia
CEL PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH ARCHIWIZOWANIE DANYCH
Przekazywanie danych wewnątrz Grupy Vacanceselect w celu poznania klienta Uzasadniony interes 5 lat od daty ostatniej aktywności 5 lat
Korzystanie ze Strefy Osobistej Umowa 5 lat od daty ostatniej aktywności od 5 do 10 lat
Zakup pobytu Umowa 5 lat 10 lat
Zarządzanie pobytami Umowa 5 lat od daty ostatniej aktywności od 5 do 15 lat
Poznanie klienta i analiza statystyczna Umowa 5 lat 5 lat
Przesyłanie wiadomości e-mail (marketing elektroniczny, newslettery, odpowiedź na konkretne zapytanie) Uzasadniony interes Użytkownika 3 lata od daty ostatniej aktywności Brak archiwizowania
Konkurs Umowa Na czas trwania konkursu Brak archiwizowania
Fakturowanie Umowa 5 lat 10 lat
Zachowanie danych dotyczących karty płatniczej przy jednorazowej płatności Ustawa / umowa 15 miesięcy, licząc od dokonania płatności Archiwizowanie pośrednie w celach dowodowych w przypadku ewentualnego podważenia transakcji – przez okres 13 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony do 15 miesięcy w celu uwzględnienia możliwości korzystania z kart z odroczonym terminem obciążenia konta.


Kto jest odbiorcą danych użytkowników?

Od wszystkich podmiotów trzecich domagamy się, aby zachowywały bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika i aby przetwarzały te dane zgodnie z przepisami prawa. Nasi usługodawcy i partnerzy zewnętrzni są zobowiązani do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika zgodnie z naszymi wytycznymi, czyli ściśle w ramach celów określonych powyżej.

Przekazywanie danych wewnątrz Grupy Vacanceselect :

Gromadzone dane, w tym dane osobowe Użytkownika, mogą być udostępniane w ramach naszej grupy spółek, w oparciu o wspólną własność lub wspólną kontrolę.

Całość lub część informacji Użytkowników może być przekazywana spółkom zależnym grupy lub kempingom partnerskim podczas tworzenia Konta klienta lub podczas rezerwacji pobytu. Udostępniane informacje mogą w tych okolicznościach obejmować:

 • nazwisko Użytkownika, jego imię, adres e-mail, adres pocztowy, tytuł, za pomocą którego się do niego będziemy zwracać, datę urodzenia i numer telefonu,
 • informacje dotyczące pobytu,
 • szczegóły rezerwacji dotyczące pobytu, zawierające w szczególności (ale nie tylko) daty rezerwacji i zapłacone kwoty,
 • nazwiska, imiona i szczegóły umożliwiające identyfikację poszczególnych uczestników danego pobytu.

Udostępnienie tych danych jest niezbędne do realizacji wiążącej nas umowy pobytu oraz w celu sporządzenia listy naszych klientów.

Udostępnianie danych podmiotom trzecim oraz podwykonawcom :

W pewnych przypadkach możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim.

 • Partnerzy i zewnętrzni usługodawcy

Korzystamy z usług naszych usługodawców (podwykonawców) oraz partnerów technicznych, handlowych i płatniczych nienależących do grupy Vacanceselect, którzy pomagają nam dostarczać i realizować usługi w ramach celów wskazanych powyżej.

Korzystamy na przykład z ich usług w zakresie obsługi klienta, zarządzania, realizacji, przetwarzania i płatności za rezerwacje oraz w ramach operacji marketingowych.

Wszyscy nasi partnerzy i usługodawcy zewnętrzni mają własne zasady w zakresie gromadzenia, używania i ujawniania informacji.
Są oni zobowiązani umową do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika oraz zarządzania przekazywaniem i przetwarzaniem danych w sposób przejrzysty i przy zachowaniu pełnej poufności oraz wyłącznie do celów wskazanych w umowie.

 • Właściwe organy

Dane osobowe przekazujemy odpowiednim organom w zakresie wymaganym przez prawo lub ściśle niezbędnym do zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw lub oszustw, a także jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Możemy być także zmuszeni do wyjawienia właściwym organom większej ilości danych osobowych w celu obrony naszych praw lub naszych obiektów bądź też praw i obiektów naszych partnerów handlowych.Jakie są prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Jakie są prawa Użytkownika?

Zgodnie z ustawą o Informatyce i Wolnościach z dn. 6 stycznia 1978 r., zmienioną ustawą z dn. 6 sierpnia 2004 r., oraz zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych obowiązującym od dn. 25 maja 2018 r. Użytkownik ma prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia danych oraz określenia ich przeznaczenia po jego śmierci. Ponadto przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania dotyczących go danych.

Więcej szczegółów:

 • Prawo dostępu do danych : uzyskanie potwierdzenia, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane i w takim wypadku uzyskanie dostępu do tych danych.
 • Prawo do sprostowania danych : prawo żądania od VACANCESELECT INTERNATIONAL AG zmiany niepoprawnych informacji w bazie danych.
 • Prawo do usunięcia danych : prawo do usunięcia z bazy danych wszystkich danych dotyczących Użytkownika, z wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych : prawo do zapewnienia przez administratora prawidłowości danych, które są podważane przez Użytkownika z uwagi na ich niezgodne z prawem przetwarzanie lub w przypadku, gdy są one Użytkownikowi niezbędne do zakwestionowania, wykonania lub obrony jego praw przed sądem.
 • Prawo do sprzeciwu : prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn osobistych, poza przypadkami prawnie uzasadnionymi z naszej strony, nadrzędnymi wobec interesu Użytkownika oraz jego praw i wolności. Ponadto Użytkownik dysponuje takim prawem, jeśli jego dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych.
 • Prawo do przenoszenia danych : prawo do przekazania powszechnie używanych danych osobowych innemu administratorowi danych.
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opartym na automatycznym przetwarzaniu : prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, wywołującym skutki prawne dotyczące lub wpływające na Użytkownika, chyba że taka decyzja jest konieczna do zawarcia lub realizacji umowy bądź jest prawnie dozwolona.
 • Prawo pośmiertne : prawo do wskazania przeznaczenia danych osobowych po śmierci Użytkownika – bez konkretnych wytycznych z jego strony te dane będą po pewnym czasie usunięte.

W jaki sposób Użytkownik może realizować swoje prawa?

Aktywnie pracujemy nad usprawnieniem naszej obsługi związanej z realizacją praw, tak aby Użytkownik mógł z nich korzystać w jeszcze prostszy sposób.

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG wyznaczyła na przedstawiciela w zakresie poufności spółkę VACANCESELECT EUROPE BV, spółkę zależną grupy Vacanceselect z siedzibą w Alkmaar, która powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD).

W międzyczasie w celu wycofania zgody lub skorzystania ze swoich praw Użytkownik może skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • Wysyłając e-mail na następujący adres : privacy@vacanceselect.com
 • Drogą pocztową na następujący adres : VACANCESELECT EUROPE BV – Data Protection Officer [Inspektor Ochrony Danych] – Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC, Alkmaar, Holandia.

Składając taki wniosek, należy podać swoje nazwisko, imię, adres e-mail, adres pocztowy oraz wskazać przyczynę prośby i/lub prawo, z którego Użytkownik chce skorzystać. Dbając o zapewnienie ochrony danych osobowych Użytkownika, zastrzegamy sobie możliwość poproszenia o potwierdzenie jego tożsamości poprzez przesłanie kopii ważnego dowodu tożsamości opatrzonej podpisem, w celu sprawdzenia tożsamości i określenia adresu, na jaki ma być wysłana odpowiedź. Odpowiemy na wniosek tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w terminie 30 dni.

Podjęcie tych kroków jest wolne od opłat. Niemniej jednak może okazać się, że zwrócimy się do Użytkownika o pokrycie rozsądnych kosztów, jeśli wniosek w sposób oczywisty jest bezzasadny, powtarzalny lub przesadny. W takim przypadku mamy również prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na wniosek.W jaki sposób postępujemy, jeśli nasza polityka dotycząca danych osobowych ulega zmianie?

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji strony oraz jej zawartości, a także niniejszych warunków, w szczególności w celu uwzględnienia nowych technologii, praktyk przemysłowych, wymogów ustawowych i wykonawczych lub z jakichkolwiek innych przyczyn.

Nowa polityka będzie zamieszczona na stronie. Zalecamy regularne sprawdzanie, czy nasza polityka dotycząca Danych osobowych nie uległa zmianie.
Czy dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską?

W ramach strony internetowej dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Unię Europejską zgodnie z celami wymienionymi powyżej. Gdy Użytkownik dokonuje rezerwacji pobytu na naszych kempingach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jego dane osobowe będą musiały być przekazane dostawcom spoza UE w celu dokonania rezerwacji.

Będę one wykorzystane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne, niemniej jednak dane te nie będą tak ściśle chronione, jak ma to miejsce w Unii Europejskiej. Przed przekazaniem ich poza Unię Europejską, VACANCESELECT INTERNATIONAL AG podejmie wszelkie środki i gwarancje niezbędne do zabezpieczenia tego rodzaju przekazania danych.

Prosimy o kontakt pocztowy na adres: VACANCESELECT EUROPE BV – Data Protection Officer [Inspektor Ochrony Danych] – Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC, Alkmaar, Holandia.
Czy gromadzimy dane osobowe osób niepełnoletnich?

Podczas rezerwacji pobytu, w celu sprawdzenia wieku uczestników, prosimy o podanie nazwiska, imienia i daty urodzenia.

Niniejsza strona internetowa i usługi rezerwacyjne dotyczące pobytu w naszych kempingach nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia. Do rodziców i osób sprawujących opiekę nad dziećmi należy podjęcie decyzji, czy ich niepełnoletnie dziecko może korzystać z proponowanych usług.

Ponadto osoby poniżej trzynastego roku życia nie mogą w żadnym wypadku wyrażać zgody na przetwarzanie ich danych osobowych, a osoby między trzynastym a piętnastym rokiem życia muszą bezwzględnie posiadać zgodę rodziców, aby móc przekazać swoje dane oraz wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.W jaki sposób dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane w przypadku portali społecznościowych?

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG korzysta z różnych portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+, YouTube i Instagram.

O ile jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa, możemy korzystać z niektórych ograniczonych informacji osobowych dotyczących Użytkownika, takich jak jego adres e-mail, aby udostępnić je stronom portali społecznościowych, takim jak Facebook lub Google, w celu poszukiwania potencjalnych klientów, pobudzania ruchu na naszych stronach internetowych lub innego promowania naszych produktów i usług bądź niniejszej strony internetowej.

Strony portali społecznościowych, którym możemy udostępniać dane osobowe Użytkowników, nie są kontrolowane ani nadzorowane przez VACANCESELECT INTERNATIONAL AG. W związku z tym wszelkie zapytania dotyczące sposobu, w jaki usługodawca powiązany ze stroną portalu społecznościowego przetwarza dane osobowe, powinny być kierowane do tego usługodawcy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z polityką ochrony danych osobowych tych portali społecznościowych w celu zaznajomienia się warunkami przekazywania danych między tymi sieciami a VACANCESELECT INTERNATIONAL AG. Niemniej jednak Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego udostępniania danych, zmieniając ustawienia dostępu do danych bezpośrednio w portalu społecznościowym.

VACANCESELECT INTERNATIONAL AG gromadzi na swoją rzecz niektóre dane, w szczególności dotyczące oglądalności stron jej portali społecznościowych, zainteresowań Użytkowników, generowania ruchu na naszych stronach, przede wszystkim w celu sprzedaży pobytów.Kim jest nasz Inspektor Ochrony Danych?

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego zadaniem jest odpowiadanie tak szybko, jak to możliwe, na wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych. Można się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • Wysyłając e-mail na następujący adres : privacy@vacanceselect.com
 • Bądź drogą pocztową na następujący adres : VACANCESELECT EUROPE BV – Data Protection Officer [Inspektor Ochrony Danych] – Kruseman van Eltenweg 1, 1817 BC, Alkmaar, Holandia.

Należy pamiętać o podaniu swojego nazwiska, imienia oraz adresu pocztowego, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi.
POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE:

Czym jest plik cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, obrazy lub programy, umieszczane i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet lub jakiekolwiek inne urządzenie umożliwiające poruszanie się w Internecie) podczas odwiedzania jakiejś strony internetowej.

Tak jak ma to miejsce w przypadku wielu innych stron internetowych, podczas korzystania przez Użytkownika z naszej strony również używamy plików cookie i tagów internetowych w celu ułatwienia przeglądania i zbierania informacji o ogólnym ruchu na stronie, co umożliwia określenie panujących tendencji i tworzenie statystyk.

Gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę, przyporządkowany mu zostaje plik „cookie” typu stałego, który przechowywany będzie na dysku komputera.Dlaczego używamy plików cookie?

Pliki cookie umożliwiają:

 • Wdrożenie nowych funkcji i zapewnienie stronie jak najwyższej intuicyjności.
 • Poznanie wydajności naszej strony dzięki tworzonym statystykom, w celu jej ulepszenia.
 • Wyświetlanie sugestii i polecanych towarów i usług, które mogą zainteresować Użytkownika.
 • Korzystanie z analizy danych w celu usprawnienia naszej strony internetowej, naszych produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.
 • Dostarczenie Użytkownikowi istotnych treści na stronie internetowej oraz reklam, a także zmierzenie i ocenę skuteczności dostarczanej mu reklamy.


Jakie pliki cookie mogą być zainstalowane?

Używane pliki cookie nie są archiwizowane. Maksymalny okres przechowywania plików cookie wynosi 13 miesięcy, licząc od ostatniej wizyty Użytkownika (z wyjątkiem plików cookie strony Google, których okres przechowywania wynosi 14 miesięcy).

Używamy poszczególnych kategorii plików cookie, których cele opisane są poniżej:

Pliki cookie sesyjne, konieczne dla dostarczenia żądanych usług:

Chodzi o pliki cookie, które są niezbędne do przeglądania naszej strony i które umożliwiają optymalizację jej działania, udzielenie dostępu do jej poszczególnych funkcji oraz zabezpieczenie połączenia Użytkownika. Nie mogą być dezaktywowane.

Te pliki umożliwiają Użytkownikowi na przykład bezpośredni dostęp do strefy osobistej na naszej stronie, dzięki identyfikatorom reklamowym, identyfikatorowi urządzenia lub wcześniej podanym danym osobowym dotyczącym Użytkownika; bez tych plików Użytkownik będzie mógł jedynie odwiedzić publiczną część naszej strony i nie będzie miał dostępu do zabezpieczonej strefy osobistej.

PLIKI COOKIE CEL
Google Analytics Analiza ruchu, korzystania z naszej strony oraz statystyk dotyczących odwiedzających

Pliki cookie analityczne, dotyczące pomiaru oglądalności i statystyk:

Chodzi o pliki cookie, które umożliwiają nam poznanie i przeanalizowanie korzystania ze strony w celu jej usprawnienia poprzez tworzenie statystyk oraz zakresu częstotliwości korzystania. Taki plik umożliwia identyfikację Użytkownika podczas odwiedzania naszej strony w celu zapisu wszelkich informacji dotyczących jego poruszania się na tej stronie, pod kątem liczby odwiedzonych podstron i liczby wizyt na stronie.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji pozwala na ocenę, analizę i raportowanie dotyczące korzystania z usługi przez naszych klientów.

PLIKI COOKIE CEL
Selligent Analiza zachowania internauty na naszych stronach
IPLabel Monitorowanie i pomiary wydajności naszych stronach

Pliki cookie funkcjonalne służące do personalizacji korzystania ze strony:

Chodzi o pliki cookie umożliwiające nam identyfikację treści strony, które mogłyby zainteresować Użytkownika, w celu personalizacji sposobu korzystania ze strony (na przykład przypominanie ostatnio sprawdzanych pobytów, zapamiętywanie rezerwacji w koszyku przed kontynuowaniem zakupów).

Pozwalają one także na korzystanie z naszych spersonalizowanych porad i ofert promocyjnych w zależności od źródła, z którego zaczęło się przeglądanie strony (na przykład w przypadku dokonania rezerwacji w naszych kempingach partnerskich).

PLIKI COOKIE CEL
Unbounce Analiza zachowania internauty na naszych stronach

Pliki cookie dotyczące działań reklamowych:

Chodzi o pliki cookie używane do wyświetlania reklam lub kierowania informacji dostosowanych do zainteresowań Użytkownika na naszej stronie i poza nią podczas korzystania przez niego z Internetu. Są one w szczególności używane w celu ograniczenia liczby wyświetleń tej samej reklamy oraz wspomagania pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.

PLIKI COOKIE CEL
Floodlight Generowanie ruchu na naszych stronach
Bing Ads Generowanie ruchu na naszych stronach
Zanox Generowanie ruchu na naszych stronach
Facebook Generowanie ruchu na naszych stronach
Google Ads Generowanie ruchu na naszych stronach
Tradedoubler Generowanie ruchu na naszych stronach
Tradetracker Generowanie ruchu na naszych stronach

Akceptując korzystanie z plików cookie, Użytkownik upoważnia VACANCESELECT INTERNATIONAL AG i jej partnerów technicznych, handlowych bądź płatniczych do przetwarzania następujących danych: łączenie danych offline, dane lokalizacyjne i podłączanie urządzeń.A co ze zgodą Użytkownika?

Każdy internauta ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zapisywania plików cookie, stosując jeden z następujących sposobów:

Automatycznie :

Przy otwarciu strony automatycznie pojawia się wtyczka umożliwiająca Użytkownikowi zaakceptowanie lub odmowę korzystania z plików cookie, z wyjątkiem plików cookie Google Analytics niezbędnych do funkcjonowania naszej strony internetowej.

Należy pamiętać, że pliki cookie zwiększają wydajność strony i zapewniają lepsze funkcjonowanie naszych usług.

W związku z tym wszelkie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczące akceptacji lub odmowy korzystania z plików cookie mogą pociągnąć za sobą zmiany dotyczące korzystania z Internetu oraz warunków dostępu do niektórych usług wymagających korzystania z tych plików.

Ręcznie:

Istnieje jednak możliwość ręcznej konfiguracji komputera w taki sposób, aby uprzedzał Użytkownika za każdym razem, kiedy wysyłany jest plik cookie, a także możliwość zablokowania wszystkich plików cookie. Obie te operacje dokonywane są w ustawieniach przeglądarki. Każda przeglądarka działa inaczej. W każdym momencie można dokonać wyboru w zakresie plików cookie bądź go zmienić za pomocą jednego ze sposobów opisanych poniżej. Wybór Użytkownika wyrażany jest w zależności od używanej przeglądarki.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie były rejestrowane na urządzeniu końcowym lub odrzucane automatycznie bądź też w zależności od nadawcy. Istnieje także możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby Użytkownik akceptował lub odrzucał plik cookie, zanim taki plik mógłby być zapisany na urządzeniu końcowym.

Zarządzanie plikami cookie i dokonywanymi wyborami zależy od konfiguracji danej przeglądarki. Jest ona omówiona w menu pomocy danej przeglądarki (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari), gdzie opisany jest sposób, w jaki można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Preferencje dotyczące plików cookie mogą być także ustawione za pomocą następującej strony internetowej: www.youronlinechoices.com/pl/.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że procedura ta nie jest równoznaczna z uniemożliwieniem wyświetlania reklam w odwiedzanych witrynach internetowych. Blokuje ona jedynie technologie umożliwiające dopasowanie wyświetlanych reklam do zainteresowań Użytkownika.

Należy pamiętać, że pliki cookie zwiększają wydajność strony i zapewniają lepsze funkcjonowanie naszych usług.

Ostatnia aktualizacja z dn. 1 sierpnia 2020 r.