Klantbeoordelingen en recencies

Klantbeoordelingen en recencies

Selectcamp stelt zich ten doel om klanten zoveel mogelijk te laten integreren in haar bedrijfsvoering. Wij hechten immers grote waarde aan je mening. Want: wie kunnen het beter vertellen, dan zij die er op vakantie zijn geweest? Onze klanten als ervaringsdeskundigen en bron van informatie voor iedereen die er waarde aan hecht, zien wij als een verrijking van de informatievoorziening. Wij gaan met respect en gevoel voor authenticiteit om met je beoordeling.

Huisregels met betrekking tot klantbeoordelingen.

  1. Selectcamp streeft naar het ontsluiten van alle klantbeoordelingen in een publicatie op een eerlijke en authentieke manier, zonder daarbij waarderingen op enigerlei wijze te manipuleren
  2. Selectcamp accepteert geen klantbeoordelingen die niet voldoen aan de normen die wij stellen aan fatsoenlijk taalgebruik. Dit houdt concreet in dat klantbeoordelingen die getuigen van onfatsoenlijk taalgebruik niet worden gehonoreerd. 
  3. Alle beoordelingen die toe te rekenen zijn aan incidenten (bijvoorbeeld luidruchtige buren of slecht weer) en niet verwijtbaar zijn aan de vakantie-accommodatie, zullen niet meetellen in de accommodatie-beoordeling.
  4. De klantbeoordeling is niet bedoeld voor het indienen van een klacht en worden als zodanig apart behandeld door onze klantenservice.
  5. Beoordelingen die niet meer van toepassing zijn ( bijvoorbeeld door een renovatie) worden verwijderd.
  6. Beoordelingen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. 
  7. Alle beoordelingen worden door onze redactie gecontroleerd op spelfouten, stijlfouten en interpunctie zodat de beoordelingen goed leesbaar worden gepubliceerd. Uiteraard redigeren we de ingezonden teksten zonder daarbij de authenticiteit van de beoordeling aan te tasten.