Prijzen

Prijzen

Prijzen Selectcamp

De vermelde prijzen zijn per wooneenheid per week, tenzij anders vermeld. Bijkomende kosten zoals toeristenbelasting en de borg dien je ter plaatse te voldoen. In geval van aanbiedingen, waarbij enkele dagen of één week gratis verblijf wordt aangeboden, worden hiervoor de goedkoopste dagen of week genomen. Een combinatie van kortingen is niet mogelijk. Bij latere aankomst of vervroegd vertrek ben je de reissom van de gehele gereserveerde periode verschuldigd. Selectcamp behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de kosten en verschuldigde heffingen daartoe aanleiding geven.

Opbouw factuur

Op de factuur staan de volgende kosten: de huursom welke onderverdeeld is in een aan- en een eindbetaling, de reserveringskosten ad € 25,00 per boeking, de verzekeringspremies en de bijdrage voor de Nederlandse Calamiteiten Verzekering.

De Nederlandse Calamiteiten Verzekering

De vakanties die je bij Vacanceselect boekt vallen onder de garantie van de Nederlandse Calamiteiten Verzekering. Dat houdt in dat je recht hebt op teruggaaf van (een deel van) de betaalde reissom en/of op vergoeding van noodzakelijke meerkosten, wanneer de reisorganisatie de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren. Je betaalt per boeking een verplichte consumentenbijdrage van € 2,50 aan de Nederlandse Calamiteiten Verzekering. Voor boekingen binnen Nederland is dit niet van toepassing. Meer informatie over het de Nederlandse Calamiteiten Verzekering www.nederlandsecalamiteitenverzekering.nl

Ter plaatse te betalen

Ter plaatse te betalen kosten voor geleverde energie, water, telefoon, eindschoonmaak, linnengoed en andere kosten direct samenhangend met het gebruik van de accommodatie dienen met de verhuurder / beheerder te worden afgerekend. Optionele voorzieningen dient je bij je reservering op te geven.

Toeristenbelasting

Voor verblijf in de meeste accommodaties dien je een klein bedrag aan toeristenbelasting betalen. De hoogte van dit bedrag is per land verschillend en staat bij de betreffende accommodaties vermeld. Het is mogelijk dat het bedrag gedurende het seizoen verandert.

Waarborgsom

De bij de accommodaties vermelde waarborgsom dien je bij aankomst te betalen. Indien de accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale borgsom worden ingehouden. Ook is het mogelijk dat eventuele kosten welke ter plaatse te voldoen zijn, verrekend worden met de borgsom. Selectcamp neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.