Selectcamp International AG | Selectcamp

Algemene verkoopvoorwaarden

Vacanceselect International AG

Algemene reisverkoopvoorwaarden

Algemeen


Deze algemene reisverkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de huur van accommodaties die met Vacanceselect International AG worden gesloten. En zijn een onverbrekelijk onderdeel van de reisovereenkomst. Neemt u daarom vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden. Zowel Vacanceselect International AG als u vinden hierin de wederzijdse rechten en plichten.

Er komt een overeenkomst tot stand tussen u en Vacanceselect International AG met betrekking tot een accommodatie die wordt aangeboden op de website indien: a) u akkoord gaat met de algemene reisverkoopvoorwaarden van Vacanceselect International AG (hierna genaamd: Vacanceselect). b) uw persoonlijke gegevens invult om de reservering te maken en vervolgens de reservering definitief maakt d.m.v. de knop “Reservering afronden”.

Vacanceselect International AG laat haar verkoop door verkoopagenten in de diverse Europese landen uitvoeren. Deze agenten zijn vooraf beoordeeld en gescreend en voldoen met hun algemene boekingsvoorwaarden aan de lokale regelgeving. In Nederland is onze agent Vacanceselect Nederland BV.

1. Uw vakantie boeken


1.1 Het boeken van uw vakantie 
U kunt zowel online als telefonisch uw vakantie boeken. Deze twee manieren van boeken zijn voor u en Vacanceselect bindend. Iedere reservering die gemaakt wordt via de website, wordt door Vacanceselect bevestigd met een ontvangstbevestiging per e-mail. Na verwerking van uw reservering ontvangt u van Vacanceselect de bevestigingsfactuur per e-mail (of eventueel per post). Heeft u deze niet binnen 5 dagen na boeken in uw bezit, dan dient u contact op te nemen met Vacanceselect. 

1.2 Herroepingsrecht 
Vacanceselect wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) is van toepassing voor een periode van 2 dagen op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Vacanceselect geleverd. Dit herroepingsrecht is uitgesloten op boekingen gemaakt binnen 10 weken voor aankomst. 

1.3 Hoofdboeker 
De hoofdboeker moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van reserveren. Alle correspondentie wordt via het adres van deze hoofdboeker gevoerd. De hoofdboeker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle medereizigers. 

Vacanceselect is gespecialiseerd in familievakanties. Groepen jongeren zijn daarom niet toegestaan. 

1.4 Maximaal toegestane personen 
Bewoning van de door u gereserveerde accommodatie met meer dan bij reservering opgegeven maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op onze websites is niet toegestaan. De accommodatiebeheerder kan u in dit geval toegang weigeren tot de accommodatie. U heeft hierbij geen recht op schadevergoeding. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de accommodatiebeheerder. 

1.5 Huurperiode 
De minimale huurperiode bedraagt 7 nachten, tenzij anders vermeld. 

1.6 Accommodaties op aanvraag en last minute boekingen 
Een aantal van onze accommodaties zijn op aanvraag. Daarnaast dienen wij voor reserveringen met aankomst binnen 2 weken altijd de actuele beschikbaarheid na te vragen. Dit houdt in dat wij contact op moeten nemen met de 
(buitenlandse) accommodatiebeheerder voor akkoord. Wij wijzen u er op dat deze aanvraag niet vrijblijvend is. Indien de accommodatie beschikbaar is, dan wordt uw aanvraag automatisch omgezet in een definitieve reservering en ontvangt u van ons per e-mail de bevestigingsfactuur. Mocht de accommodatie niet beschikbaar zijn, dan nemen wij binnen 2 
werkdagen contact met u op. Wij zijn u dan graag van dienst bij het zoeken naar een alternatieve accommodatie. 

1.7 Preferenties 
Preferenties ten aanzien van de accommodaties zoals ligging e.d., moeten direct bij reservering worden doorgegeven. Vacanceselect geeft deze preferenties door aan de accommodatiebeheerder. De uitvoering hiervan kan door Vacanceselect niet worden gegarandeerd. 

1.8 Voorboeken 
U kunt een boeking maken voor het volgende vakantiejaar. Deze boeking is echter onder voorbehoud van beschikbaarheid van de accommodatie in het nieuwe vakantiejaar en mogelijke prijswijzigingen op het gebied van bijkomende kosten en supplementen ter plaatse. De huursom is wel definitief op het moment van (voor)boeken. Vanaf het moment van bevestiging heeft u 48 uur bedenktijd en de mogelijkheid tot kosteloos annuleren. U kunt kosteloos wijzigingen doorvoeren tot 1 maart. Voor de voorwaarden hieromtrent verwijzen wij u naar artikel 2.2. van de Algemene reisverkoopvoorwaarden Vacanceselect International AG versie 17 juli 2018. Bij een voorboeking doet u een aanbetaling welke u direct of uiterlijk binnen 7 dagen kunt betalen. Wordt deze aanbetaling niet betaald dan heeft Vacanceselect het recht de voorboeking te annuleren. Uw aanbetaling wordt verrekend met de totale huursom.

2. Annuleren of wijzigen


Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Vacanceselect door te geven. Een annulering of wijziging brengt in vele gevallen kosten met zich mee. 

2.1.1 Annuleren met afgesloten annuleringsverzekering 
Indien de reden van annuleren onder de voorwaarden van de via bij ons gesloten annuleringsverzekering valt, ontvangt u van ons een schadeaangifteformulier. Deze dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Vacanceselect. Na ontvangst van het formulier, inclusief verplicht toe te voegen bewijzen inzake de schadeoorzaak, wordt uw annulering in behandeling genomen door de verzekeringsmaatschappij waarmee uw Vacanceselect kantoor samenwerkt. 

2.1.2 Annuleren conform algemene reisverkoopvoorwaarden 
Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, of de reden van annulering valt niet onder de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, dan wordt de reservering geannuleerd conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Naast de verschuldigde reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie bent u de volgende bedragen verschuldigd: 
a. bij annulering tot 50 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom. 
b. bij annulering vanaf de 50ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom. 
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom. 
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom. 

2.1.3. Annuleren door Vacanceselect foutieve prijsvermelding 
Wanneer een accommodatie dermate laag geprijsd is dat de klant hier zelf twijfel bij kan hebben, is dit te zien als een evident gemaakte fout. Kennelijke onaannemelijke vergissingen of fouten in prijsstellingen geven Vacanceselect het recht de overeenkomt hierop aan te passen of de boeking te annuleren. De klant dient in dit geval zelf het initiatief te nemen bij Vacanceselect te informeren of de vermelde prijs correct is. Indien de aanpassing voor de klant niet acceptabel is heeft zij het recht kosteloos te mogen annuleren. 

2.2 Wijzigen 
Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek bepaalde wijzigingen zoals het personenaantal of het reserveren van bed- en handlinnen en/of een kinderbedje in uw reservering doorvoeren. Het wijzigen van de accommodatie of data is tot 50 dagen voor vertrek mogelijk. Uiteraard geldt voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is. Wij berekenen voor wijzigingen 
€ 28,- per reservering plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten. Wij wijzen u erop dat in geval van het wijzigen van de accommodatie of data na 50 dagen voor vertrek de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 2.1.2 van toepassing zijn. Wijzigen van de accommodatie (omboeken) naar een goedkopere accommodatie is toegestaan tot een verschil van maximaal 10% van de reissom. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of telefonisch aan Vacanceselect door te geven. 

2.2.1 Wijzigen medereiziger 
Wanneer één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon. Indien er een extra medereiziger bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving op onze website bij de accommodatie staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon. 

2.2.2 Wijzigen hoofdboeker 
Wanneer de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Wij kunnen dan de reservering voor u wijzigen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar overnemen reservering in artikel 2.2.3. 

2.2.3 Overnemen reservering 
Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere familie kunnen wij de reservering wijzigen, indien de desbetreffende accommodatie deze wijziging toestaat. Er zijn accommodaties die deze wijziging beoordelen als een annulering. In dit geval zijn wij gebonden de annuleringskosten conform artikelnummer 2.1.2 in rekening te brengen. Bij het overnemen van een reservering berekenen wij wijzigingskosten van € 28,-. Indien u uw reservering wilt laten overnemen, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of telefonisch aan Vacanceselect door te geven. 

2.3 Annulering door Vacanceselect 
In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Vacanceselect de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. verstaan dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geen plaats kan vinden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie door de accommodatiebeheerder of een dubbel geplaatste reservering etc.. Vacanceselect stelt u hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte. 

Vacanceselect biedt u in dit geval een gelijk- of meerwaardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Deze gelijk- of meerwaardigheid van de alternatieve accommodatie beoordeelt Vacanceselect aan de hand van de locatie, de categorie van de accommodatie, de faciliteiten en de eventueel opgegeven preferenties, bij de reservering bekendgemaakt. 

Indien Vacanceselect u geen passend alternatief aanbod doet of u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Vacanceselect over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom. 

Vacanceselect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

3. Prijzen


3.1 Reissom en kosten 
De vermelde prijzen zijn per wooneenheid per week, tenzij anders vermeld. In geval van aanbiedingen, waarbij enkele nachten gratis verblijf worden aangeboden, worden de goedkoopste nachten in mindering gebracht op de reissom. Vacanceselect behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven. 

3.1.1. Kortingen en combinaties daarvan 
Een combinatie of stapelen van kortingen met andere actiecodes of kortingen is niet mogelijk. Een korting gegeven op een volgende te boeken vakantie naar aanleiding van een afgehandelde klacht is niet overdraagbaar. 

3.1.2. Reserveringskosten 
De servicekosten bedragen € 27,50 per reservering. Indien u voor een aansluitende periode meerdere accommodaties reserveert in 1 boeking, betaalt u eenmalig de reserveringskosten. Indien u meerdere accommodaties voor dezelfde periode reserveert in 1 boeking betaalt u per geboekte accommodatie de reserveringskosten. Indien u voor losstaande vakanties 2 reserveringen maakt in het zelfde kalenderjaar, betaalt u 2 maal reserveringskosten. Indien u één reservering maakt voor 2 verschillende families, betalen beide families reserveringskosten. 

3.2 Overige kosten 
Dit zijn de verplichte reserveringskosten. In bepaalde landen kunnen daarnaast verplichte bijdragen gelden aan bijvoorbeeld een calamiteitendekking. Deze overige kosten dienen betaald te worden bij een reservering aan Vacanceselect. 

3.3 Optionele kosten 
Dit zijn kosten voor een reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kosten betaalt u bij uw reservering aan Vacanceselect. Indien u via Vacanceselect uw verzekering geregeld heeft, bent u verzekerd bij De Europeesche. Voor de exacte voorwaarden van zowel de reis- als annuleringsverzekering verwijst Vacanceselect u naar de website van de verzekeraar welke te benaderen is via de website van Vacanceselect. Wanneer u besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Vacanceselect niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering. 

3.4 Kosten ter plaatse te voldoen 
De ter plaatse te betalen kosten zijn de verplichte bijkomende kosten (bijvoorbeeld elektriciteit, verwarming, gas en toeristenbelasting) die u dient te betalen aan de accommodatiebeheerder. Ook de kosten voor de eventueel gereserveerde optionele voorzieningen voor gebruik ter plaatse vallen onder de kosten die ter plaatste betaald dienen te worden (bijvoorbeeld kinderbed, bedlinnen, meenemen huisdier). De informatie welke op de bijkomende en optionele kosten van toepassing zijn, is per accommodatie terug te vinden op de site en factuur. Vacanceselect neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele lokale heffingen die ter plaatse door de accommodatiebeheerder in rekening worden gebracht. 

3.5 Waarborgsom 
De bij de accommodaties vermelde waarborgsom dient u bij aankomst te betalen aan de accommodatiebeheerder. De accommodatie dient te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden. Indien de accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom worden ingehouden. Ook is het mogelijk dat eventuele bijkomende kosten welke ter plaatse te voldoen zijn, verrekend worden met de waarborgsom. Het kan voorkomen dat, indien u vertrekt buiten de vastgestelde vertrektijden, u de waarborgsom niet terugontvangt. Vacanceselect neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.

4. Opbouw factuur en betalen


4.1 Factuur 
Op de factuur staan de volgende kosten: de reissom, de reserveringskosten à € 27,50 per reservering, de eventuele verzekeringspremies en de eventuele verplichte bijdrage aan bijvoorbeeld de Nederlandse Calamiteitenverzekering. 

4.2 Betalen 
Na ontvangst van de bevestiging/factuur betaalt u, binnen 7 dagen, 30% van de huursom plus de premie van de eventuele annuleringsverzekering en de reserveringskosten. Uiterlijk 10 weken voor de aankomstdatum betaalt u het restant van de huursom, de bijdrage aan de Nederlandse Calamiteitenverzekering en de premie van de eventuele reisverzekering. 
• Indien u reserveert binnen 10 weken voor vertrek, betaalt u het volledige bedrag binnen 7 dagen. 
• Indien u reserveert binnen 5 weken voor vertrek, betaalt u direct het volledige bedrag tijdens het boekproces. Nadat wij de totale betaling hebben ontvangen, versturen wij de reisdocumenten zo spoedig per e-mail. U ontvangt de reisdocumenten uiterlijk 2 weken voor vertrek. 

4.3 Prijswinnaars 
Een gewonnen vakantie is niet overdraagbaar. De prijswinnaar dient de hoofdboeker te zijn voor de vakantie. De gewonnen vakantiebestemming en -periode zijn niet te wijzigen. 

4.4 Cadeaubonnen 
U kunt (een deel) betalen met door Vacanceselect op naam uitgegeven cadeaubonnen. Een door Vacanceselect uitgegeven cadeaubon is niet overdraagbaar. De vermelde naam op de cadeaubon(nen) dient de hoofdboeker te zijn voor de te boeken vakantie. 

4.5 Niet betalen binnen de betalingstermijn 
Wij wijzen u erop, dat indien en ondanks aanmaning de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Vacanceselect zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 2.1.2. en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Vacanceselect. Vacanceselect behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

5. Faciliteiten


5.1 Openingstijden en kosten 
In de beschrijving van de accommodaties op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij ons bekende kosten. Indien er geen kosten vermeld worden, betekent dit niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Vacanceselect is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten. 

Vacanceselect kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn. In veel gevallen zijn faciliteiten bij een accommodatie verpacht aan derden, zodat Vacanceselect en/of de eigenaar van de betreffende accommodatie geen dwingende invloed op de openingstijden hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor een restaurant, bar, zwembad, supermarkt en animatie. Dit geldt eveneens voor vermelde faciliteiten in de omgeving zoals supermarkten, zwembaden, attracties, golfbaan, tennisbanen etc.. 

Vacanceselect verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bij haar bekende gegevens over de aanwezigheid en de openingstijden van alle faciliteiten. Vacanceselect kan niet instaan voor mogelijke wijzigingen. Indien Vacanceselect op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen dan zullen deze telefonisch of schriftelijk aan u door worden gegeven. 

5.2 Mindervalide en gehandicapten 
Rolstoelgebruikers en gehandicapten verzoeken wij om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven aan welke eisen de accommodatie dient te voldoen. Alleen op deze manier kunnen wij vaststellen of de gewenste accommodatie kan worden aanbevolen. Vacanceselect kan u hierin alleen adviseren en is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van de accommodatie. 

5.3 Vaartuigen 
U kunt uw vaartuig in principe zonder problemen meenemen naar het buitenland. Wel moet het vaartuig voldoen aan de ter plaatse gestelde veiligheidseisen en dient u in het bezit te zijn van alle ter plaatse benodigde documenten. U dient zelf voor vertrek te informeren of het door u meegenomen vaartuig toegestaan is op het water waar u wilt gaan varen. Ook dient u zelf bij de accommodatie een plaats voor uw vaartuig te reserveren. Vacanceselect is niet aansprakelijk voor het niet toegestaan zijn van meegenomen vaartuigen.

6. Reisinformatie


6.1 Aankomst en vertrek 
Tijd van aankomst en vertrek staan op de routebeschrijving vermeld. In de regel is de aankomsttijd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De vertrektijd is meestal tussen 08.00 uur en 10.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico. Bij verwachte verlate aankomst dient u dit rechtstreeks telefonisch aan de gereserveerde accommodatie te melden. Bij geen gehoor dient u telefonisch contact op te nemen met Vacanceselect. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek, u het bedrag van de gehele gereserveerde periode verschuldigd bent. 

6.2 Reisdocumenten 
U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Vacanceselect neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten. 

6.3 Huisdieren 
In de beschrijving van de accommodaties op onze website vermelden wij of een huisdier is toegestaan of niet. U dient het bij de reservering aan te geven indien er een huisdier meereist. Het meenemen van huisdieren dient aangevraagd te worden bij de desbetreffende accommodatie. Indien uw huisdier is toegestaan, wordt dit bevestigt op de bevestigingsfactuur. De kosten voor het verblijf van huisdieren staan, voor zover bekend, bij de beschrijving van de accommodatie en dienen ter plaatse betaald te worden. Wij willen u er op wijzen dat in verschillende Europese landen specifieke wetten en regels gelden met betrekking tot het doorvoeren en het op locatie in bezit hebben van huisdieren. U dient zich, voordat u op reis gaat, uitvoerig te informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan het reizen met uw huisdier. Vacanceselect kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich voor kunnen doen.

7. Klachten


Wij maken onderscheid in klachten vóór uw vakantie en klachten tijdens uw vakantie. 

7.1 Een klacht vóór uw vakantie 
Hieronder vallen klachten over het reserveringsproces, de website, de informatie en/of de service van Vacanceselect. 

7.2 Een klacht tijdens uw verblijf 
Als u een klacht heeft over de accommodatie, bespreek deze klacht dan eerst met de eigenaar of receptie om deze in staat te stellen de klacht op te lossen. Als u samen geen oplossing kunt vinden, neem dan contact op met Vacanceselect, wij zullen er dan alles aan doen om de klacht binnen 48 uur op te lossen. 

7.2.1 Als u uw klacht niet tijdens uw verblijf bij Vacanceselect meldt, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding. 

7.2.2 U kunt uw klacht tot uiterlijk één maand na thuiskomst aan Vacanceselect doorgeven, het liefst met foto’s en/of ander bewijsmateriaal. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. 

7.2.3 Als u op eigen initiatief en zonder overleg met Vacanceselect de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding. 

7.2.4 Vacanceselect is niet aansprakelijk voor vervoers- en/of verblijfskosten onderweg. 

7.3 Procedure 
U kunt uw klacht doorgeven door het formulier voor verbeterpunten en klachten op onze website in te vullen. Foto’s die uw standpunt verduidelijken zijn ook welkom. U ontvangt binnen uiterlijk één maand een reactie op uw klacht. Algemene reisverkoopvoorwaarden Vacanceselect International AG versie 1 december 2016

8. Aansprakelijkheid


8.1 Vacanceselect is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal (geld inbegrepen) en/of beschadiging van eigendommen van de reiziger of door de reiziger vergeten eigendommen. Vacanceselect is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan u of uw medereizigers door welke oorzaak dan ook. 

8.2 Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor uw eigen risico. 

8.3 Het staat de accommodatiebeheerder vrij om u en uw medereizigers voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door u of uw medereizigers toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte accommodatie behoren. De afwikkeling dient te verlopen tussen de accommodatiebeheerder en u. Indien de schade niet met de accommodatiebeheerder afgewikkeld is, is Vacanceselect gerechtigd u aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de hoofdboeker welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat. De hoofdboeker is ook voor de medereizigers aansprakelijk. 

8.4 Vacanceselect kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor onverwachte bouwactiviteiten in de buurt van uw gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen, en overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van uw vakantieaccommodatie. 

8.5 Evidente fouten of vergissingen op onze website(s) binden Vacanceselect niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Vacanceselect niet verantwoordelijk. 

8.6 Vacanceselect behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website en/of in haar aanbod. 

8.7 Vacanceselect biedt op haar website de service aan voor het boeken van vliegtickets, autohuur en overnachtinghotels. De verwerking en afhandeling van deze reserveringen loopt via de desbetreffende partners waarmee de samenwerking is aangegaan. Vacanceselect is niet verantwoordelijk voor de afwikkeling en uitvoering van deze aangeboden diensten. 

8.8 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Algemene reisverkoopvoorwaarden Vacanceselect International AG versie 17 juli 2018