Privacy

Privacy

Privacyverklaring Selectcamp.com
Bij Selectcamp.com respecteren wij uw privacy en houden wij ons strikt aan de privacyregels die de wet ons oplegt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens (‘persoonsgegevens’) die wij van u verzamelen en over de rechten die u in dat kader kunt uitoefenen.

1. Verantwoordelijke partij en Functionaris voor de Gegevensbescherming
Verantwoordelijk voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is de vennootschap naar Zwitsers recht Vacanceselect International AG, gevestigd te Genève, Zwitserland aan de (1205) Rue Jean-Gabriel-Eynard 8. Deze vennootschap heeft de besloten vennootschap Vacanceselect Europe B.V., gevestigd te Alkmaar aangewezen als vertegenwoordiger inzake privacyzaken, bij welke vennootschap een Functionaris voor de Gegevensbescherming is aangesteld. De naam en contactgegevens van deze functionaris zijn: De heer M. Martens, bereikbaar op het e-mailadres privacy@vacanceselect.com of per post: Vacanceselect Europe B.V., Comeniusstraat 8, 1817 MS te Alkmaar.

U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit schriftelijk en gemotiveerd aangeven bij genoemde Functionaris voor de Gegevensbescherming.

2. Doelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor één of meerdere van de volgende doelen:

a) Uitvoering van uw reisovereenkomst;
b) Afhandeling van de betaling;
c) Verzending van onze nieuwsbrief en direct mail;
d) Het aanmaken van uw account;
e) Communicatie per telefoon, e-mail of chat, al dan niet via social media, om onze diensten te kunnen verlenen;
f) Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
g) Onderzoek en analyse om onze diensten en producten te kunnen verbeteren;
h) Het bevorderen van het sluiten van een reisovereenkomst;
i) Analyse van uw surfgedrag op de door ons beheerde websites om deze websites te kunnen verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te stemmen op uw voorkeuren;
j) Uitvoering van acties, zoals bijvoorbeeld een prijsvraag of quiz, om traffic te genereren naar de door ons beheerde websites.

3. Grondslagen
Voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is altijd een van de volgende wettelijke grondslagen aanwezig:

A. Uitvoering van de reisovereenkomst die wij met u sluiten;
B. Uw toestemming;
C. Behartiging van een gerechtvaardigd belang, te weten direct mail.

4. Ontvangers
Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende partijen:

a. Exploitanten en beheerders van de aangesloten vakantieverblijven waar u tijdens een geboekte vakantie zult verblijven;
b. De reisverzekeraar indien u via ons een reis- of annuleringsverzekering sluit;
c. Bedrijven die uw gegevens in onze opdracht analyseren ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening en marketing;
d. Bedrijven die uw gegevens in onze opdracht (uitsluitend) opslaan;
e. Ministeries en hulpdiensten in geval van calamiteiten.
f. Social media en advertentienetwerken ten behoeve van gerichte reclamecampagnes

5. Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee deze worden verzameld. Na afloop van deze termijn worden uw gegevens vernietigd. Derde partijen die eventueel gegevens van ons ontvangen zullen na afloop van deze termijn of, als dat eerder is, na afloop van hun dienstverlening uw persoonsgegevens aan ons teruggeven of vernietigen.

6. Uw rechten
Op basis van de wet heeft u in bepaalde gevallen het recht op:

I. Inzage in alle persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en op het ontvangen van een kopie van die gegevens;
II. Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of onjuistheden kunnen worden hersteld;
III. Wissen van uw persoonsgegevens of het tijdelijk opschorten van de verwerking ervan;
IV. Het in een gestructureerde vorm ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld zodat u uw gegevens kunt overdragen aan een andere partij;
V. Het intrekken van een eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens;
VI. Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende privacyautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden.

De hierboven genoemde verzoeken kunt u schriftelijk indienen bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming.

7. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Op basis van uw persoonsgegevens kunnen wij op geautomatiseerde wijze voorspellingen laten doen die iets zeggen over uw persoonlijke voorkeuren en interesses. Op die manier kunnen wij aanbiedingen doen die goed bij uw persoonlijke situatie en voorkeuren aansluiten. Indien u daar op welke reden dan ook bezwaar tegen heeft kunt u dit aan ons aangeven.

8. Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij treffen alle beveiligingsmaatregelen die noodzakelijk zijn om inbreuk op uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Indien wij gebruik maken van derde partijen sluiten wij met hen een separate overeenkomst waarin de derde moet garanderen passende en organisatorische maatregelen te nemen voor het beveiligen van uw gegevens.

9. Cookies
Op de door ons beheerde websites worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst en waarmee informatie wordt verzameld over uw sufgedrag. Uw rechten met betrekking tot cookies zijn opgenomen in onze cookiestatement.

10. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.