privacy disclaimer | Selectcamp

Privacy disclaimer

Privacy disclaimer

Privacy
Selectcamp respecteert uw privacy. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en zorgen ervoor dat deze strikt vertrouwelijk blijven. Uw persoonlijke gegevens als naam, adres, e-mailadres en dergelijke zullen alleen worden gebruikt voor het afhandelen van uw reservering (zoals het toezenden van de factuur en reispakket) of voor uw verzoek voor het verkrijgen van informatie.

Persoonlijke informatie wordt bij Selectcamp uitsluitend intern gebruikt. Uw persoonlijke gegevens worden niet voor commerciële doeleinden doorgegeven aan derden. Indien noodzakelijk voor de correcte uitvoering van uw geboekte vakantie, verstrekken wij uw gegevens aan de beheerders van de accommodatie waar u uw vakantie heeft geboekt.

Indien er iets wijzigt in uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u. U kunt dit doorgegeven aan onze reserveringsafdeling via info@selectcamp.nl.

Selectcamp.nl heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)en voldoet zodoende aan de meldingsverplichting comform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Website
Op onze website www.selectcamp.com/nl vindt u de beschrijvingen, foto's, prijzen en beschikbaarheid van accommodaties. Bij het samenstellen van de website besteedt Selectcamp uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van deze informatie. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens verouderd of niet (meer) correct zijn.

Cookies
Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Met uw instemming kan hierdoor bij een bezoek aan www.selectcamp.com/nl informatie over uw gedrag op onze website worden verzameld. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiestatement.

Beveiliging
Selectcamp handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Selectcamp zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Selectcamp via e-mail, telefoon, of post. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Selectcamp
T.a.v. inzage en/of correctie gegevens
Comeniusstraat 8
1817 MS Alkmaar

U kunt ook een e-mail sturen naar info@selectcamp.nl o.v.v. inzage en of correctie gegevens.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Selectcamp behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Selectcamp adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te controleren of veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Selectcamp wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail of op andere manieren.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 07-11-2012.

Selectcamp
  • Een onafhankelijk familiebedrijf sinds 1992
  • Selectcamp personeel ter plaatse!
  • Uw specialist in Glamping & Camping vakanties