Prices | Selectcamp

Preus

Preus

Els preus esmentats són els preus per allotjament i per setmana, excepte si s’indica d’una altra forma.

En cas de promoció, en què s’ofereixin algunes pernoctacions, les menys cares seran gratuïtes. Les eventuals promocions no són acumulables i són vàlides únicament si el mateix allotjament és ocupat durant tota l’estada per les mateixes persones. Selectcamp es reserva el dret de modificar l’import de l’estada en el caso que se produeixin adaptacions.

Taxa d’estada/Taxa turística

Per a les estades a la majoria d’allotjaments, haureu d’abonar una taxa d’estada/taxa turística. L’import d’aquesta taxa varia segons els països. El seu import us serà indicat si l’allotjament hi està afectat. És possible que l’import variï segons la temporada.

Estructura de la factura

Quan rebeu la factura de confirmació, haureu de pagar el 30% de l‘import del viatge. L’import restant s’haurà de liquidar, com a molt tard, 10 setmanes abans de la data d’arribada.

· En el cas d’efectuar la reserva amb menys de 10 setmanes abans de la data de l’inici de l’estada, caldrà pagar la totalitat del preu de l’estada en els 14 dies següents.

· En el cas d’efectuar la reserva amb menys de 4 setmanes abans de la data de l’inici de l’estada. Caldrà pagar la totalitat del preu en els 2 dies posteriors a la data de la factura.

Després d’haver rebut la transferència de l’import total de la factura, us enviarem els documents de viatge el més ràpidament possible. Rebreu els documents de viatge, com a molt tard, 2 setmanes abans de la vostra sortida (a excepció de les reserves de «darrera hora».

Despeses a pagar “in situ”

Les despeses a pagar in situ són les despeses addicionals obligatòries (per exemple la taxa d’estada). Igualment las despeses dels serveis opcionals són eventualment considerades com a despeses a pagar in situ (per exemple: animal domèstic i cotxe suplementari).

Dipòsit de garantia o fiança

La fiança s’haurà de pagar a l’arribada, en metàl·lic. En tots els casos és responsabilitat del viatger assegurar-se que la fiança dipositada li sigui restituïda. El viatger no podrà exigir en cap cas que el responsable local faci l’inventari fora de l’horari previst per a aquesta tasca. Correspon al responsable local i només a ell, que els viatgers es facin càrrec dels desperfectes en els allotjaments, de les despeses dels estris de la llar, de la taxa d’estada i de les consumicions extres i diversos que s’hagin produït.

Selectcamp
  • L’especialista d’estades en càmpings des de 1992
  • Líder en el mercat dels allotjaments Glàmping
  • Servei personal