Payment | Selectcamp

Pagament

Pagament

A la recepció de la factura de confirmació, caldrà pagar el 30% de l’import de l’estada. L’import restant s’haurà de liquidar, com a molt tard, 10 setmanes abans de la data d’arribada.

· En el cas d’efectuar la reserva amb menys de 10 setmanes abans de la data de l’inici de l’estada, caldrà pagar la totalitat del preu de l’estada en els 14 dies següents.

· En el cas d’efectuar la reserva amb menys de 4 setmanes abans de la data de l’inici de l’estada. Caldrà pagar la totalitat del preu en els 2 dies posteriors a la data de la factura.

Després d’haver rebut la transferència de l’import total de la factura, us enviarem els documents de viatge el més ràpidament possible. Rebreu els documents de viatge, com a molt tard, 2 setmanes abans de la vostra sortida (a excepció de les reserves de «darrera hora».

Cóm pagar?

El pagament pot ser efectuat mitjançant transferència bancària a ordre de Vacanceselect Viajes SL.

Dades bancàries

Per a facilitar les vostres operacions, aquestes són les nostres dades bancàries:.

Banco Popular
Cambrils (Tarragona)

Núm. de compte: 0075 0986 11 0601142911
IBAN: ES64 0075 0986 11 0601142911
BIC: POPUESMM

És important que esmenteu el número de la reserva amb el vostres pagament, a fi que la transferència sigui rebuda de forma correcta. Podeu trobar el número de la reserva a la confirmació escrita que heu rebut per Email o per correu.

Pagament anticipat de la reserva

Cal efectuar un pagament a compte de 180,00 € per a les reserves anticipades. En el termini de 2 setmanes després de la recepció de la confirmació definitiva de la vostra reserva, tindreu el dret d’anul·lar o modificar la vostra reserva sense despeses. És possible que el calendari de vacances escolares o les festes nacionals siguin diferents.

Manca de pagament

En el cas de manca de pagament, el viatger serà informat per escrit d’aquest retard per part de Selectcamp i tindrà la possibilitat d’abonar l’import degut en un termini de 7 dies feiners. Si el pagament no s’efectua, el contracte serà considerat nul una cop es compleixi aquest termini. Selectcamp facturarà en conseqüència les despeses d’anul·lació. Les quantitats ja abonades es deduiran de les despeses d’anul·lació. No és possible compensar els terminis de pagament amb altres quantitats degudes a Selectcamp. Selectcamp es reserva el dret de realitzar la reclamació por via judicial. Totes les despeses judicials i no judicials, a l’igual que els interessos, seran exigits al contractant principal.

Selectcamp
  • L’especialista d’estades en càmpings des de 1992
  • Líder en el mercat dels allotjaments Glàmping
  • Servei personal