privacy disclaimer | Selectcamp

Protecció de la vida privada

Selectcamp respecta la vostra vida privada i és extremadament prudent amb les vostres dades personals. Les informacions seran utilitzades únicament de forma interna i no seran transmeses a d’altres organitzacions amb finalitats comercials.

A la pàgina web www.selectcamp.com/ca trobareu les descripcions, les fotos, els preus i la disponibilitat dels allotjaments. Actualitzant la seva web, Selectcamp presta la major atenció tant a la fiabilitat com a l’actualitat de la informació. Malgrat això, no podem excloure que algunes informacions puguin ser obsoletes; en cap caso Selectcamp en podrà ser considerat responsable.